PRIVATUMO POLITIKA

 

 

Ši privatumo politika (toliau - Politika) aprašo kaip UAB „Cirkonas“ (toliau – Įmonė) apsaugo savo klientų ir interneto svetainės lankytojų (toliau – Jūs, Lankytojai) asmens duomenis ir privatumą.

 

Visais Politikoje aptartais atvejais Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Cirkonas“.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, KAI PATEIKIATE MUMS BENDRAS UŽKLAUSAS, PRAŠYMUS, KITĄ INFORMACIJĄ

 

Įmonė Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate bendruoju elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose. Įmonė Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

 

 1. KREDITORIŲ, KLIENTŲ, KITŲ ASMENŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

Informuojame, kad mes įstatymų nustatyta tvarka tvarkome asmenų, pareiškusių kreditorinius reikalavimus bankrutuojančiam subjektui, duomenis (vardas, pavardė, kontaktinė informacija, kreditorinio reikalavimo suma, data, pagrindas ir pan.).

 

Informuojame, kad mes įstatymų nustatyta tvarka tvarkome asmenų, su kuriais galioja sudarytos Banko paskolų, kredito, laidavimo ir susijusios sutartys.

 

Nurodyti duomenys tvarkomi sutarties vykdymo, o taip pat įstatyminių prievolių vykdymo tikslais.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

 

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Įmonė gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.​

 

Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

 

Atkreipiame dėmesį, kad būtinieji ir analitiniai slapukai yra naudojimosi interneto svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų interneto svetainė.

 

 1. TVARKYTOJAI. DUOMENŲ GAVĖJAI

 

Įmonė pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui: duomenų centrų paslaugas teikiančias įmone, programinę įrangą kuriančias, įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir kitus paslaugų teikėjus, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti. Be to, tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek ES, tiek ir už ES ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga). Ne ES valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei ES, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

 

 1. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 

Jūsų asmens duomenys yra saugomi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą terminą.

 

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

 • rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;

 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

 1. JŪSŲ TEISĖS

 

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;

 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;

 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);

 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

 • Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

 

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybine asmens duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.ada.lt) ir dėl to pateikti skundą.

 

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties, kitų objektyvių aplinkybių ir priežasčių) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

 

 1. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

 

 

Jei Jums kyla kokių nors su šia Politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu privacy@cirkonas.lt.

 

 

 1. Kitos nuostatos

 

Ši Politika gali būti bet kada atnaujinama. Ši Politika yra taikoma nuo 2018 m. gegužės 25 d.